کانادا

در این بخش به ساده کردن پروسه دریافت اطلاعات در زمینه های مختلف کشور کانادا می پردازیم. بدون شک این مهم به پشتوانۀ منابع مورد اطمینان به صورت جامع توسط تیم کارشناسی خبره در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. بزرگ ترین چالش جویندگان آگاهی دربارۀ کشور کانادا این است که اطلاعاتی پراکنده و به زبان اصل در سایت های مختلف بدست می آورند و گاه باعث از دست دادن اطلاعات و روندی ناهموار برای آن ها می شود. کادر با سابقه و نفوذ بالا ما در کشور کانادا بر آن شد که سایتی کامل به زبان فارسی در دسترس این گروه مخاطبین قرار دهد.
ایالت نوناووتفارسی نشریهفارسی نشریهایالت نوناووتيكشنبه 25 خرداد 1399جدیدترین، بزرگترین و شمالی ترین قلمرو کانادا...
ایالت قلمرو های شمال غربیفارسی نشریهفارسی نشریهایالت قلمرو های شمال غربیشنبه 24 خرداد 1399دومین ایالت بزرگ و پرجمعیت ترین از سه قلمرو در شمال کانادا...
ایالت یوکانفارسی نشریهفارسی نشریهایالت یوکانچهارشنبه 21 خرداد 1399کوچکترین، کم جمعیت ترین و غربی ترین قلمرو از سه قلمرو کانادا...
ایالت کبکفارسی نشریهفارسی نشریهایالت کبکسه‌شنبه 20 خرداد 1399دومین ایالت پرجمعیت کانادا و بزرگترین ایالت کانادا از نظر مساحت...
ایالت جزیره پرنس ادواردفارسی نشریهفارسی نشریهایالت جزیره پرنس ادوارددوشنبه 19 خرداد 1399یکی از سه ایالت منطقه کرانه ای و کوچکترین ایالت در کانادا...
ایالت انتاریوفارسی نشریهفارسی نشریهایالت انتاریويكشنبه 18 خرداد 1399اولین ایالت پر جمعیت کانادا و دومین ایالت با مساحت بزرگ...
ایالت نوا اسکوشیافارسی نشریهفارسی نشریهایالت نوا اسکوشیاشنبه 17 خرداد 1399پرجمعیت ترین ایالت از سه ایالت منطقه کرانه ای کانادا و جزو چهار ایالت آتلانتیک...
ایالت نیوفاندلند و لابرادورفارسی نشریهفارسی نشریهایالت نیوفاندلند و لابرادورچهارشنبه 14 خرداد 1399یکی از چهار ایالت اقیانوس اطلس و دارای بزرگترین دانشگاه آتلانتیک...
ایالت نیوبرانزویکفارسی نشریهفارسی نشریهایالت نیوبرانزویکدوشنبه 12 خرداد 1399یکی از چهار ایالت اقیانوس اطلس و یکی از چهار ایالت بنیانگذار کنفدراسیون کانادا...
122 نتیجه 1 از 1423