آموزش و سرگرمی

مهم ترین نقشی که تیم مجرب ما در تدوین تئوری و کاربردی این بخش از سایت فارسی را برعهده دارد، القای تعلیم و سرگرمی برای بزرگسالان و بعضاً به کودکان در قالب برنامه های متحرک و پویا به صورت فیلم می باشد. فکر و عقل زمانی رشد و پرورش می‌یابد که بر پایه‌های آموزش هدفدار، با مفهوم و اصیل زمانی مؤثرتر، عملی‌تر، عمیق‌تر، پایدارتر، و آسان‌تر باشد که به صورت سرگرمی و تفریح آورده شود. می توانید در روز اطلاعات این بخش از رسانه فارسی را دنبال کنید و نتایج حاصل از تماشای آن را ببینید و لذت ببرید.
یوگافاطمه کریمیانفاطمه کریمیانیوگاشنبه 16 فروردين 1399سلسله پُست‌های آموزش یوگا | بخش اول | یوگا ورزشی که برای سلامت جسم و ذهن مفید است...
آناندا یوگافاطمه کریمیانفاطمه کریمیانآناندا یوگاشنبه 16 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش دوم | از افکاری که بهداشت و سلامت روان را به خطر می اندازد، پرهیز کنید...
وی نياسافاطمه کریمیانفاطمه کریمیانوی نياساچهارشنبه 20 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش سوم | وضعیت یک پا، یک تمرین ساده است که هر کسی می‌تواند انجام دهد...
حرکت سگ با صورت رو به پایینفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت سگ با صورت رو به پاییندوشنبه 18 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش چهارم | حرکت سگ با صورت پایین در یوگا بازوها را قوی کرده و بدن را جوان می سازد...
حرکت درختفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت درختيكشنبه 24 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش پنجم | حرکت درخت در یوگا، باعث نیرومندی زانو ها و عضلات کمر می شود...
جهش هلالیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانجهش هلالیپنجشنبه 21 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش ششم | جهش هلالی باعث باز شدن مفاصل می شود و عضلات شانه ها را تقویت می کند...
23 Rows,1 of 423