آموزش و سرگرمی

مهم ترین نقشی که تیم مجرب ما در تدوین تئوری و کاربردی این بخش از سایت فارسی را برعهده دارد، القای تعلیم و سرگرمی برای بزرگسالان و بعضاً به کودکان در قالب برنامه های متحرک و پویا به صورت فیلم می باشد. فکر و عقل زمانی رشد و پرورش می‌یابد که بر پایه‌های آموزش هدفدار، با مفهوم و اصیل زمانی مؤثرتر، عملی‌تر، عمیق‌تر، پایدارتر، و آسان‌تر باشد که به صورت سرگرمی و تفریح آورده شود. می توانید در روز اطلاعات این بخش از رسانه فارسی را دنبال کنید و نتایج حاصل از تماشای آن را ببینید و لذت ببرید.
پلانک (شنا)فاطمه کریمیانفاطمه کریمیانپلانک (شنا)چهارشنبه 20 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش دهم | حرکت پلانک به عنوان یکی از بهترین حرکات ورزشی شناخته شده است...
حرکت مثلثیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت مثلثیيكشنبه 24 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش یازدهم | این حرکت برای زمانی که قدرت یا انعطاف‌پذیری لازم ندارید...
حرکت کشش کمرفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت کشش کمرچهارشنبه 20 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش دوازدهم | این حرکت برای بهبود کمردرد مفید است...
حرکت زاویه بسته خوابیدهفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت زاویه بسته خوابیدهچهارشنبه 20 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش سیزدهم | این حرکت برای رسیدن به یک آرامش عمیق، مفید است...
حرکت زاویه جانبی بازفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت زاویه جانبی بازسه‌شنبه 2 ارديبهشت 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش چهاردهم | یک حرکت زاویه جانبی باز برای کاهش استرس و رهایی از افکار منفی...
حرکت گارلندفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت گارلندچهارشنبه 3 ارديبهشت 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش پانزدهم | حرکت گارلند یک حرکت عالی برای برای گوارش بهتر...
حرکت خم شدن رو به جلوفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت خم شدن رو به جلوچهارشنبه 3 ارديبهشت 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش شانزدهم | حرکت خم شدن رو به جلو سیستم عصبی را آرام می کند...
حرکت گربه – گاوفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت گربه – گاوچهارشنبه 3 ارديبهشت 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش هفدهم | این حرکت سبب گرم شدن بدن و رفع گرفتگی‌های دوران قاعدگی می‌شود...
کودک شادفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانکودک شادشنبه 6 ارديبهشت 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش هجدهم | یکی از بهترین حرکات یوگا برای کاهش خستگی، حرکت کودک شاد است...
28 نتیجه 12 از 434