آموزش و سرگرمی

مهم ترین نقشی که تیم مجرب ما در تدوین تئوری و کاربردی این بخش از سایت فارسی را برعهده دارد، القای تعلیم و سرگرمی برای بزرگسالان و بعضاً به کودکان در قالب برنامه های متحرک و پویا به صورت فیلم می باشد. فکر و عقل زمانی رشد و پرورش می‌یابد که بر پایه‌های آموزش هدفدار، با مفهوم و اصیل زمانی مؤثرتر، عملی‌تر، عمیق‌تر، پایدارتر، و آسان‌تر باشد که به صورت سرگرمی و تفریح آورده شود. می توانید در روز اطلاعات این بخش از رسانه فارسی را دنبال کنید و نتایج حاصل از تماشای آن را ببینید و لذت ببرید.
خم شدن به جلو نشسته و ایستادهفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانخم شدن به جلو نشسته و ایستادهشنبه 6 ارديبهشت 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش نوزدهم | این آسانا یکی از بهترین حرکات یوگا برای لاغری محسوب می‌شود...
حرکت شاواسانافاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت شاواساناچهارشنبه 20 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش بیستم | آخرین مرحله یوگا، به تجدید قوای عمیق برای آرام سازی بدن صورت می گیرد...
آموزش خورشت قیمهفارسی نشریهفارسی نشریهآموزش خورشت قیمهشنبه 27 ارديبهشت 1399آموزش آشپزی غذای ایرانی | پخت خورشت قیمه برای چهار نفر...
آموزش پخت کوکو سبزیفارسی نشریهفارسی نشریهآموزش پخت کوکو سبزیشنبه 27 ارديبهشت 1399آموزش آشپزی غذای ایرانی | پخت کوکو سبزی برای چهار نفر...
آموزش کشک و بادمجانفارسی نشریهفارسی نشریهآموزش کشک و بادمجانجمعه 26 ارديبهشت 1399آموزش آشپزی غذای ایرانی | پخت کشک و بادمجان برای چهار نفر...
آموزش پخت خورشت کرفسفارسی نشریهفارسی نشریهآموزش پخت خورشت کرفسجمعه 26 ارديبهشت 1399آموزش آشپزی غذای ایرانی | پخت خورشت کرفس برای چهار نفر...
آموزش پخت دم پختک باقالیفارسی نشریهفارسی نشریهآموزش پخت دم پختک باقالیجمعه 26 ارديبهشت 1399آموزش آشپزی غذای ایرانی | پخت دم پختک باقالی برای چهار نفر...
آموزش خورشت قرمه سبزیفارسی نشریهفارسی نشریهآموزش خورشت قرمه سبزیجمعه 26 ارديبهشت 1399آموزش آشپزی غذای ایرانی | پخت خورشت قرمه سبزی برای چهار نفر...
آموزش پخت کوفته برنجیفارسی نشریهفارسی نشریهآموزش پخت کوفته برنجیپنجشنبه 25 ارديبهشت 1399آموزش آشپزی غذای ایرانی | پخت کوفته برنجی برای چهار نفر...
28 نتیجه 123 از 44