مردم کانادا چه جور افرادی هستند؟فارسی نشریهفارسی نشریهمردم کانادا چه جور افرادی هستند؟دوشنبه 25 مرداد 1400کانادا در سراسر جهان به عنوان کشوری قوی و آزاد شناخته شده است...
درباره آزمون شهروندی بیشتر بدانیدفارسی نشریهفارسی نشریهدرباره آزمون شهروندی بیشتر بدانیددوشنبه 11 مرداد 1400شما بر اساس دو الزام اساسی برای شهروندی محک زده خواهید شد...
پذیرش شهروندی کانادا چگونه است؟فارسی نشریهفارسی نشریهپذیرش شهروندی کانادا چگونه است؟دوشنبه 4 مرداد 1400وقتی شما درخواست تابعیت می‌کنید، مقامات وضعیت شما را بررسی می‌کنند...
مطالعه شهروندی کانادافارسی نشریهفارسی نشریهمطالعه شهروندی کاناداسه‌شنبه 22 تير 1400بخش سوم راهنمای مطالعه شهروندی کانادا، آزمون‌ها و سؤالات است...
فهم سوگند نامهفارسی نشریهفارسی نشریهفهم سوگند نامهشنبه 19 تير 1400ما وفاداری خود را به کسی که نماینده همه کانادایی‌ها است ابراز می‌کنیم...
سوگند نامه شهروندیفارسی نشریهفارسی نشریهسوگند نامه شهروندیشنبه 5 تير 1400قسم می‌خورم (یا تأیید می‌کنم) که من وفادار خواهم بود...