مردم کانادا چه جور افرادی هستند؟فارسی نشریهفارسی نشریهمردم کانادا چه جور افرادی هستند؟دوشنبه 25 مرداد 1400کانادا در سراسر جهان به عنوان کشوری قوی و آزاد شناخته شده است...
دفاع از کانادافارسی نشریهفارسی نشریهدفاع از کاناداشنبه 23 مرداد 1400شما می‌توانید به صورت پاره وقت در قسمت‌های نظامی و شبه نظامی خدمت کنید...
مسئولیت های  مهم شهروندیفارسی نشریهفارسی نشریهمسئولیت های مهم شهروندیچهارشنبه 20 مرداد 1400در کانادا، حقوق با مسئولیت همراه است که شامل موارد مهمی می‌شود...
برابری جنسیتی در کانادا چگونه است؟فارسی نشریهفارسی نشریهبرابری جنسیتی در کانادا چگونه است؟شنبه 16 مرداد 1400در کانادا براساس قانون، زن و مرد برابر هستند...
حقوق و مسئولیت شهروندی در کانادافارسی نشریهفارسی نشریهحقوق و مسئولیت شهروندی در کاناداچهارشنبه 13 مرداد 1400مطابق قوانین تضمین شده کانادا شهروندان کانادایی از حقوق و مسئولیت‌هایی برخوردار هستند...
چگونه از نتیجه آزمون شهروندی آگاه شویم؟فارسی نشریهفارسی نشریهچگونه از نتیجه آزمون شهروندی آگاه شویم؟سه‌شنبه 12 مرداد 1400بعد از آزمون برای شما یک اطلاعیه ای نمایان می شود...
درباره آزمون شهروندی بیشتر بدانیدفارسی نشریهفارسی نشریهدرباره آزمون شهروندی بیشتر بدانیددوشنبه 11 مرداد 1400شما بر اساس دو الزام اساسی برای شهروندی محک زده خواهید شد...
چگونه می توانید برای آزمون شهروندی آماده شوید؟فارسی نشریهفارسی نشریهچگونه می توانید برای آزمون شهروندی آماده شوید؟سه‌شنبه 5 مرداد 1400می‌توانید برای آزمون شهروندی از کتابچه راهنمای شهروندی استفاده کنید تا آماده شوید...
پذیرش شهروندی کانادا چگونه است؟فارسی نشریهفارسی نشریهپذیرش شهروندی کانادا چگونه است؟دوشنبه 4 مرداد 1400وقتی شما درخواست تابعیت می‌کنید، مقامات وضعیت شما را بررسی می‌کنند...
141 نتیجه 1 از 1623