پیامی برای داوطلبین شهروندی کانادافارسی نشریهفارسی نشریهپیامی برای داوطلبین شهروندی کانادايكشنبه 3 مرداد 1400مهاجران بین سنین ۱۸ تا ۵۴ سال باید دانش کافی از زبان انگلیسی یا فرانسوی، برای داشتن تابعیت کانادا، داشته باشند...
فهم سوگند نامهفارسی نشریهفارسی نشریهفهم سوگند نامهشنبه 19 تير 1400ما وفاداری خود را به کسی که نماینده همه کانادایی‌ها است ابراز می‌کنیم...
سوگند نامه شهروندیفارسی نشریهفارسی نشریهسوگند نامه شهروندیشنبه 5 تير 1400قسم می‌خورم (یا تأیید می‌کنم) که من وفادار خواهم بود...
خدمات مالی DEFT Accounting Servicesفارسی نشریهفارسی نشریهخدمات مالی DEFT Accounting Servicesدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Manouchehr(Mitch) Hormoz
خدمات مالی G. A. Business Servicesفارسی نشریهفارسی نشریهخدمات مالی G. A. Business Servicesدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: G Ahmadzadeh
خدمات مالی Harmonic Accountingفارسی نشریهفارسی نشریهخدمات مالی Harmonic Accountingدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Reza Poorlotfi
خدمات مشاوره ای JCW Counselling Servicesفارسی نشریهفارسی نشریهخدمات مشاوره ای JCW Counselling Servicesدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Nader Samad Zadeh
خدمات تهویه مطبوع A1 Air Conditioningفارسی نشریهفارسی نشریهخدمات تهویه مطبوع A1 Air Conditioningدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Air Conditioning
100 نتیجه 1 از 1223