مردمان کانادا از چه قومیت هایی هستند؟فارسی نشریهفارسی نشریهمردمان کانادا از چه قومیت هایی هستند؟شنبه 17 ارديبهشت 1401بیشتر مردم بومی از ملل اولیه هستند و حدود 30٪ متیس و 4٪ اینوئیت می‌باشند...
نوروز ۱۴۰۱علی باباخانیعلی باباخانینوروز ۱۴۰۱دوشنبه 1 فروردين 1401نوروز ۱۴۰۱ و سال نو مبارک
وحدت تنوع در مردم کانادافارسی نشریهفارسی نشریهوحدت تنوع در مردم کاناداسه‌شنبه 17 اسفند 1400باید اصل فردیت مسئولیت مدنی حفظ شود و هر یک سهم خود را در مشخصه ملی داشته باشد...
مردم کانادا چه جور افرادی هستند؟فارسی نشریهفارسی نشریهمردم کانادا چه جور افرادی هستند؟دوشنبه 25 مرداد 1400کانادا در سراسر جهان به عنوان کشوری قوی و آزاد شناخته شده است...
مسئولیت های  مهم شهروندیفارسی نشریهفارسی نشریهمسئولیت های مهم شهروندیچهارشنبه 20 مرداد 1400در کانادا، حقوق با مسئولیت همراه است که شامل موارد مهمی می‌شود...
برابری جنسیتی در کانادا چگونه است؟فارسی نشریهفارسی نشریهبرابری جنسیتی در کانادا چگونه است؟شنبه 16 مرداد 1400در کانادا براساس قانون، زن و مرد برابر هستند...
حقوق و مسئولیت شهروندی در کانادافارسی نشریهفارسی نشریهحقوق و مسئولیت شهروندی در کاناداچهارشنبه 13 مرداد 1400مطابق قوانین تضمین شده کانادا شهروندان کانادایی از حقوق و مسئولیت‌هایی برخوردار هستند...
چگونه از نتیجه آزمون شهروندی آگاه شویم؟فارسی نشریهفارسی نشریهچگونه از نتیجه آزمون شهروندی آگاه شویم؟سه‌شنبه 12 مرداد 1400بعد از آزمون برای شما یک اطلاعیه ای نمایان می شود...
درباره آزمون شهروندی بیشتر بدانیدفارسی نشریهفارسی نشریهدرباره آزمون شهروندی بیشتر بدانیددوشنبه 11 مرداد 1400شما بر اساس دو الزام اساسی برای شهروندی محک زده خواهید شد...
756 نتیجه 1 از 8423