درباره آزمون شهروندی بیشتر بدانید

درباره آزمون شهروندی بیشتر بدانید
آزمون شهروندی معمولاً یک آزمون کتبی است، اما می تواند مصاحبه هم داشته باشد. شما بر اساس دو الزام اساسی برای شهروندی محک زده خواهید شد: ۱) دانش در مورد کانادا و حقوق و مسئولیت های شهروندی ۲) دانش کافی به زبان انگلیسی یا فرانسوی. متقاضیان بزرگسال ۵۵ سال و بالاتر نیازی به دادن آزمون تابعیت ندارند. آیین نامه شهروندی به فراهم کردن اطلاعاتی در مورد نحوه تعیین توانایی شما در مواجه شدن با دانش الزامات کانادا را مشخص می کند. اطلاعات مربوط به این الزامات را می توانید در صفحه ۶۴ راهنمای مطالعه مشاهده کنید. کلیه سوالات آزمون تابعیت مبتنی بر موضوعاتی است که در آیین نامه شهروندی ذکر شده است و کلیه اطلاعات لازم در این راهنمای مطالعه فراهم شده است. فارسی | دوشنبه 11 مرداد 140041 بازدید