چگونه طلوع و غروب را در عکس بفهمیم

  • چگونه طلوع و غروب را در عکس بفهمیم
  • چگونه طلوع و غروب را در عکس بفهمیم
آیا تفاوت ظاهری بین طلوع و غروب خورشید وجود دارد؟ این سوالی است که شاید با دیدن هر عکسی از این قبیل به ذهنمان می‌آید که آیا این منظره زیبا و وهم انگیز، غروب یا طلوع خورشید است!? در واقع تفاوتی در کار نیست. و شخصا نیز به عنوان کسی برای سالها در طبیعت عکاسی کرده و نظارگر غروب‌ها و طلوع‌های بسیار بوده‌ام نیز هیچگاه نشانی نیافتم. در همان هنگام که طلوعی را می بینیم در منظر و جایگاهی دیگر غروبی دیده می‌شود. زندگی با نگاه ما شکل می‌گیرد. محل عکاسی: تریل اوک ریجز مشاهده بر روی نقشه گوگل زمان عکاسی: غروب سرد زمستانیبابک | جمعه 18 بهمن 1398