نوروز ۹۹

نوروز ۹۹
بهار، دگر بار حیات و نشاط را برای طبیعت به ارمغان می آورد و به شکرانه تجلی جلوه قدرت الهی، بهار را گرامی می داریم. نوروز ۱۳۹۹ بر ایرانیان سراسر دنیا مبارک. فارسی؛ نشریه آنلاین فارسی زبانان کانادا علی باباخانیfarsi.caعلی | پنجشنبه 29 اسفند 1398293 بازدید