Sharareh Ansariهموند از چهارشنبه 26 خرداد 1400انرژی بالا ، مثبت بودن و مسئولیت پذیری جنبه هایی است که از طریق تمام روابط و ارتباطات شارا برق می زند. به عنوان یک متخصص هشت ساله تاسیس در صنعت املاک و مستغلات. او شما را در طی مراحل راهنمایی می کند و از شما در برابر معاملات بعدی و تبعات قانونی محافظت می کند. در آماده سازی خانه خود برای بازار ، شارا با کمک یک متخصص صحنه ، شما را راهنمایی می کند و اطمینان حاصل می کند که خانه شما اولین احساس "عجب" را ایجاد می کند. رویکرد بازاریابی حرفه ای "شارا" و مهارت های برتر مذاکره و ارائه شارا اطمینان حاصل می کند که مشتریان او خدمات بهینه را دریافت می کنند که هیچ کدام از آنها بی بهره است. خدمات شخصی و حرفه ای شارا تمام دانش حیاتی را برای مشتریان خود برای تصمیم گیری تحصیل کرده فراهم می کندproperty647.cominstagram.comfacebook.comtwitter.com