فارسی نشریهفارسی نشریههموند از شنبه 26 بهمن 1398فارسی نشریه آنلاین فارسی زبانان کاناداfarsi.cainstagram.comtwitter.com
ایالت نوناووتجدیدترین، بزرگترین و شمالی ترین قلمرو کانادا...2 سال پیش
ایالت قلمرو های شمال غربیدومین ایالت بزرگ و پرجمعیت ترین از سه قلمرو در شمال کانادا...2 سال پیش
ایالت یوکانکوچکترین، کم جمعیت ترین و غربی ترین قلمرو از سه قلمرو کانادا...2 سال پیش
ایالت کبکدومین ایالت پرجمعیت کانادا و بزرگترین ایالت کانادا از نظر مساحت...2 سال پیش
ایالت جزیره پرنس ادواردیکی از سه ایالت منطقه کرانه ای و کوچکترین ایالت در کانادا...2 سال پیش
ایالت انتاریواولین ایالت پر جمعیت کانادا و دومین ایالت با مساحت بزرگ...2 سال پیش
ایالت نوا اسکوشیاپرجمعیت ترین ایالت از سه ایالت منطقه کرانه ای کانادا و جزو چهار ایالت آتلانتیک...2 سال پیش
ایالت نیوفاندلند و لابرادوریکی از چهار ایالت اقیانوس اطلس و دارای بزرگترین دانشگاه آتلانتیک...2 سال پیش
ایالت نیوبرانزویکیکی از چهار ایالت اقیانوس اطلس و یکی از چهار ایالت بنیانگذار کنفدراسیون کانادا...2 سال پیش
648 نتیجه 1 از 7223
دنبال کنندگانبابک ارجمندیعلی باباخانی
آخرین کامنت‌ها